ENG     THAI
 
คลิกรูปให้ขยายใหญ่!
 

ผลิตภัณฑ์ > ไอพีเอช 250

 
ไอพีเอช 250 ปั่นจั่นตอกเสาเข็มไฮโดรลิค มีเครื่องจักรยกค้อนตอกเสาเข็ม 3 ชนิด คือ ขนาด 1.5 ตัน 2.5 ตัน และ 3.0 ตัน เครื่องจักรยกค้อนนี้สามารถสับเปลี่ยนการใช้งานได้ตามความเหมาะสม สามารถขับเคลื่อนเสาเข็มได้ถึง 250 x 250 ตร.มม. และเส้นผ่าศูนย์กลาง 300 มม.
 
รายละเอียดเกี่ยวกับปั่นจั่น :
    1.5 ตัน 2.5 ตัน 3.0 ตัน
น.นน.น.เครื่องตอก กก 1500 2500 3000
น.น. หัวตอก กก 410 410 410
น.น.รวมของปั่นจั่น กก 3390 4390 4890
แรงตอกสูงสุด มม 1200 1200 1000
พลังงานสูงสุด กนม 30 30 30
อัตราการตอก (ครั้ง / นาที)  
ที่แรงตอกต่ำสุด   100 100 100
ที่ 600มม แรงตอก   60 60 60
ที่แรงตอกสูงสุด   35 35 35
ความดันขณะทำงาน บาร์ 160 160 180
 
สูตรของฮิลี่ที่ใช้คำนวณการเคลื่อนที่เสาเข็ม ของอาร์.ซี.
ชนิดเสาเข็ม 200มม เสาเหลี่ยม อาร์ ซี
เสาเข็มรับแรงได้ 45.0 ตัน
ความยาวเสาเข็มโดยประมาณ 30.0 เมตร
ปั่นจั่นตอก ไอพีเอช 250 ปั่นจั่นไฮโดรลิค
นน.ของเครื่องตอก, W 2.5 ตัน
นน.ของเสาเข็ม, P1 2.88 ตัน
นน.ของหัวเข็ม, P2 0.41 ตัน
นน.รวมทั้งหมด, P, (P1 + P2) 3.29 ตัน
ความสูงของตุ้มตอกลง, H 2 ฟุต
อัตราของการพัก, N 0.45
อุณหภูมิ การอัด, C 0.5 นิ้ว (คาดว่า)
 
แฟคเตอร์ ประสิทธิภาพ, f = W + (P.N2)
W + P
 
  = 3.166
5.79
 
  = 0.5468  

 
แรงต้านทานสูงสุด, R = W. H. f
S + c/2
 
ใช้แฟคเตอร์ของความปลอดภัย = 2 เท่า ที่เสาเข็มรับแรงได้,  
ตามกำหนด R = 90 ต.  
S + c/2 = W. H. f
90
 
  = 0.1145 นิ้ว  

 
คาดว่าการอัดชั่วคราว, c = 0.5 นิ้ว  
ชุด ต่อ การตอกครั้งเดียว, s = 0.1145 นิ้ว  
ชุด ต่อ กำหนดการตอก 10 ครั้ง = 1.145 นิ้ว หรือ 29 มม  
 
(สูตรของฮิลี่ที่ใช้คำนวณการขับเคลื่อนของเสาเข็ม เป็นเพียงคำแนะนำเท่านั้น และ สมควรที่จะคำนวณให้แน่นอนบริเวณพื้นที่ทำงานด้วยการทดสอบตอกเสาเข็ม)