ENG     THAI
 

บริษัท

บริษัท อิมแพ็ค-พาวเวอร์ ไฮโดรลิคส์ จำกัด เป็นผู้ผลิตปั่นจั่นตอกเสาเข็มไฮโดรลิค รายแรกในมาเลเซีย นับตั้งแต่ปี 2536 เป็นต้นมา

ในมาเลเซีย การตอกเสาเข็มโดยใช้ปั่นจั่นที่ใช้น้ำมันดีเซลและใช้ค้อนตอกเสาเข็มตามพื้นที่ทั่วไป จนถึงช่วงปลายปี ค.ศ. 1990 ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีให้ทันสมัย บริษัทได้พัฒนาปั่นจั่นตอกเสาเข็มไฮโดรลิคทดแทนเทคโนโลยีดั้งเดิม บริษัทของเราเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงมากในมาเลเซีย ซึ่งให้บริการยอดเยี่ยมและสมรรถนะของผลิตภัณฑ์ เป็นที่พอใจลูกค้ามากพร้อมด้วยบริการภายหลังการขายครบถ้วน ในปี 2543 บริษัทได้ปรับเปลี่ยนสายงานการผลิตไปเป็นการผลิตภ้ณฑ์ปั่นจั่นตอกเสาเข็มไฮโดรลิคขนาดต่างๆตามความต้องการของลูกค้า

เริ่มตั้งแต่ปี 2549 บริษัทได้ส่งผลิตภัณฑ์ออกไปจำหน่ายยังประเทศต่างๆ ได้แก่ อินโดนีเซีย บรูไน ไทย สิงคโปร์ มัลดีฟส์ และประเทศอื่นๆ

วัตถุประสงค์ของเรา :
• ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
• ควบคุมและเสริมคุณภาพของผลิตภัณฑ์
• เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
• ให้บริการที่ประทับใจแก่ลูกค้า
• ให้บริการจนเป็นที่พอใจตามความต้องการของลูกค้า

ศูนย์เทคนิค

กรุณา ติดต่อที่ เพื่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนโซลูชั่นต่างๆ หรือ เยี่ยมเยือนเรา