ENG     THAI
 

ผลิตภัณฑ์

ด้วยความต้องการปั่นจั่นตอกเสาเข็มไฮโดรลิคมีมากขึ้น ตั้งแต่ปี 2536 เป็นต้นมา ไอพีเอช ปั่นจั่นตอกเสาเข็มไฮโดรลิค ได้ทำการพัฒนาและนำเทคโนโลยีล่าสุดในเรื่องเทคนิคการขับเคลื่อนของเสาเข็มมาประยุกต์ใช้ ให้เหมาะกับการตอกเสาเข็มทุกชนิด

การออกแบบและพัฒนาปั่นจั่นตอกเสาเข็มนั้น ได้เน้นในเรื่องการใช้งานจริงและการดูแลรักษาให้มีปัญหาน้อยที่สุด การผลิตปั่นจั่นตอกเสาเข็มไฮโดรลิคและแท่นนั้นได้ใช้วัสดุที่มีคุณภาพสูง โดยใช้อุปกรณ์การผลิตที่ทันสมัยและแม่นยำ เราผลิตส่วนประกอบต่างๆแทบทุกชนิดในโรงงานของเราเอง ซึ่งรับประกันในเรื่องการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ ไอพีเอช

ไอพีเอช ปั่นจั่นตอกเสาเข็มไฮโดรลิคและแท่นซึ่งยึดติดอยู่กับรถขุดดินอย่างมั่นคง และระบบไฮโดรลิคก็ได้มีการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น ปั่นจั่นและแท่นสามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องมีพลังงานเสริม

ในการขนส่งนั้น ชิ้นส่วนต่างๆไม่จำเป็นต้องถอดออก ไม่ต้องใช้รถยกในการเคลื่อนย้ายและติดตั้ง สามารถใช้งานได้ในพื้นที่ที่ยากลำบาก

การทำงานแบบตอกครั้งเดียวหรือแบบอัตโนมัติ การตั้งจำนวนครั้งที่แน่นอนหรือการตอกที่ต่อเนื่องกันไปของปั่นจั่นสามารถจัดตั้งได้ล่วงหน้าจากแผงควบคุม ฐานของเครื่องจะทำหน้าที่จ่ายกระแสไฟฟ้าและพลังงานไฮโดรลิค

เรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จัดอยู่ในระดับที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เสียงต่ำ ไม่สร้างมลพิษ ไอพีเอช ปั่นจั่นตอกเสาเข็มไฮโดรลิค สามารถเริ่มเดินเครื่องทำงานได้ทันที รวดเร็ว ทำให้การตอกเสาเข็มมีแรงขับเคลื่อนสูง

ข้อดีของไอพีเอช ปั่นจั่นตอกเสาเข็มไฮโดรลิค :
• แรงตอกสูง
• คุณภาพสูงในการตอกเสาเข็มและได้ผลดี
• ปัญหาเครื่องเสียมีน้อยมาก
• ไม่ต้องใช้แรงอัด
• ตอกครั้งเดียวสามารถทำได้
• ควบคุมด้วยคนและแบบอัตโนมัติ
• การปรับค้อนตอกและความถี่สามารถทำได้ง่าย
• การใช้งานและการดูแลรักษาง่าย
• ไม่ต้องถอดแยกชิ้นส่วนในการขนส่ง
• เริ่มเดินเครื่องทำงานได้ทันทีรวดเร็ว
• ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมีน้อยมาก